Cung cấp kiến thức và thông tin cho các bạn, thầy cô, phụ huynh và học sinh

Thích trang

Tác giả: , Giá:

Thả vòng

  • 1 customer review

Vật liệu bằng gỗ và nhựa, gồm:

- Cọc được gắn trên đế chắc chắn cao khoảng 300mm.

- Gồm 6 vòng đường kính của thân vòng 20mm; đường kính vòng khoảng 160mm.