Cập nhật phần mền thư viện

  • 470 Share
  • 78 comments

Bấm vào liên kết sau để tải file

https://drive.google.com/file/d/1jxrjCeBJpKGM1DNY_1GQR4KV9RF9Cbk1/view?usp=sharing

Xem chi tiết
03-12-2020
Cập nhật phần mền thư viện

Bấm vào liên kết sau để tải file https://drive.google.com/file/d/1jxrjCeBJpKGM1DNY_1GQR4KV9RF9Cbk1/view?usp=sharing

26-05-2020
Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp...

                                     ...

10-01-2020
Tải Font chữ cho phần mềm thư viện

  Bấm vào liên kết sau để tải Font https://drive.google.com/file/d/1v56BxW1t_KsUD39gS1jYXFQEL8rQ1CJT/view