Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1

  • 470 Share
  • 78 comments

                                                            Thực hiện nhiệm vụ đổi mới chương trình sách giáo khoa...

Xem chi tiết
26-05-2020
Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp...

                                     ...

10-01-2020
Tải Font chữ cho phần mềm thư viện

  Bấm vào liên kết sau để tải Font https://drive.google.com/file/d/1v56BxW1t_KsUD39gS1jYXFQEL8rQ1CJT/view

07-11-2017
Sách giáo viên môn Tin học - THCS

Bộ sách Tin học dành cho THCS Quyển 1, 2, 3, 4 hiện hành được biên soạn từ năm 2006 (SGK...