Liên hệ

Nếu thắc mắc điều gì xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN TRUNG
Địa chỉ : 223 Lê Đình Lý - Quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng
Điện thoại - Fax :0236.3 89 89 85 – 0236. 3 89 82 82
Email : cbe@cbe.com.vn
Website : http://www.cbe.com.vn