Số liệu thống kê về Việt Nam và thế giới

đưa vào giỏ hàng
Cung cấp kiến thức và thông tin cho các bạn, thầy cô, phụ huynh và học sinh

Thích trang

Tác giả: Nguyễn Quý Thao (CB), Giá: 31,000đ

Số liệu thống kê về Việt Nam và thế giới

  • 1 customer review

Cuốn sách này dựa trên cơ sở số liệu chủ yếu mà các tác giả SGK Địa lí hiện hành đã biên soạn. Các tác giả cuốn sách tham khảo này tiếp tục cập nhật và bổ sung dãy số liệu và các biểu đồ chính, chú ý các mốc thời gian 2005, 2010 và các số liệu 2014 (hoặc 2015) nhằm giúp giáo viên và học sinh có thêm thông tin, số liệu để trong quá trình dạy - học vừa đảm bảo chuẩn kiến thức, kĩ năng mà Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, vừa có thêm số liệu để khi dạy - học có được nhận định, đánh giá cho phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam và thế giới trong những năm gần đây.