Nhân học hình thể

đưa vào giỏ hàng
Cung cấp kiến thức và thông tin cho các bạn, thầy cô, phụ huynh và học sinh

Thích trang

Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Lân Cường, Giá: 443,000đ

Nhân học hình thể

  • 1 customer review

Nhân học hình thể là bộ môn khoa học nghiên cứu về loài người, có phạm vi nghiên cứu rất rộng. Hiện nay có nhiều cách phân loại các hướng của khoa học Nhân học, tuy nhiên cách phân loại theo 2 hướng : Nhân học hình thể (Physical Anthropology) và Nhân học văn hóa (Cultural Anthropology) được nhiều nhà khoa học thấy thỏa đáng hơn.

Cuốn sách này được tác giả biên soạn đúc kết từ hơn 40 năm kinh nghiệm, lao động và miệt mài trong công tác nghiên cứu nhân học, khảo cổ và từ nhiều nguồn tư liệu phong phú.