Cung cấp kiến thức và thông tin cho các bạn, thầy cô, phụ huynh và học sinh

Thích trang

Tác giả: , Giá:

Hề tháp

  • 1 customer review

Vật liệu bằng gỗ nhiều màu đảm bảo an toàn. Cấu trúc gồm một trục đường kính khoảng 10mm được gắn vào đế có đường kính khoảng 100mm, có 8 vòng tròn dày 18mm, vòng tháp nhỏ nhất có đường kính khoảng 42mm, vòng lớn nhất 90mm, khi xếp chồng lên nhau tạo thành một hình tháp cao khoảng 230mm. Tháo lắp được đầu hề và các vòng tháp. Kích thước của chi tiết tối thiểu (35x35x35)mm