Đàn xylophone

đưa vào giỏ hàng
Cung cấp kiến thức và thông tin cho các bạn, thầy cô, phụ huynh và học sinh

Thích trang

Tác giả: , Giá:

Đàn xylophone

  • 1 customer review

Bằng gỗ. Gồm 5 thanh tạo âm khi gõ. Thanh lớn nhất 18cm, thanh ngắn nhất 13cm. Các thanh được gắn trên đế gỗ. Sử dụng 2 dùi gõ.