Bảng cắm trụ tròn

đưa vào giỏ hàng
Cung cấp kiến thức và thông tin cho các bạn, thầy cô, phụ huynh và học sinh

Thích trang

Tác giả: , Giá:

Bảng cắm trụ tròn

  • 1 customer review

Vật liệu bằng gỗ đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Kích thước khoảng 210mm x 210mm x 100mm.

Gồm 5 loại trụ khác nhau.

Cụ thể : F25 x 90 = 5 ; F25 x 75 = 5 ; F25 x 60 = 5 ; F25 x 45 = 5 ; F25 x 30 = 5. Các trụ tròn được sơn nhiều màu khác nhau.