Môi trường chân không

Đang giảng bài, thấy 1 học trò say sưa nói chuyện, cô giáo gọi. - Em hãy cho cô biết cô đang giảng bài gì? - Dạ, cô giảng bài về môi trường chân không ạ. - Thế, môi trường chân không là...

Xem chi tiết

Chú Cuội

- Cho thầy biết ai là người đặt chân đầu tiên lên mặt trăng?

- Thưa thầy, chú Cuội ạ!

Xem chi tiết

Đường hàng không

- Bệnh sốt xuất huyết lây qua đường nào ? - Dạ, thưa thầy, qua...đường hàng không ạ. - Sao lại qua đường đó? - Vì muỗi vằn sau khi chích hút máu xong bay đi truyền bệnh từ người này sang người khác ạ.

Xem chi tiết