May không hỏi

Một người đàn ông khi hấp hối hỏi vợ: - Em yêu, trước khi chết, anh muốn biết sự thật và sẵn sàng tha thứ cho em. Thằng thứ tư có phải là con anh không? - Tất nhiên nó là con anh. Em xin thề! - Người đàn ông lộ...

Xem chi tiết

Email từ địa ngục

Một người đàn ông lên đường đi nghỉ hè lúc vợ của anh ta đi công tác chưa kịp về. Họ sắp xếp kế hoạch gặp lại nhau vào ngày hôm sau. Tới nơi, anh ta vội vàng gửi e-mail về cho vợ. Do đánh sai địa chỉ, bức thư của...

Xem chi tiết

Quên tên bà ấy

Hai ông bạn già nói chuyện với nhau : - Tuổi này rồi mà ông lịch thiệp và yêu vợ thật đấy. Ông luôn miệng gọi vợ là "Mèo con của anh", Mật ngọt của anh", Thiên thần của anh"... Nghe mới ngọt ngào...

Xem chi tiết