Thiết bị dạy học lớp 6 đáp ứng CTGDPT 2018

GIỚI THIỆU THIẾT BỊ DẠY HỌC LỚP 6 THEO CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018 Nối tiếp những thành công trong công tác phát hành sách giáo khoa mới, thiết bị dạy học của NXBGVN đã được quý nhà trường, phụ huynh, học sinh cả nước...

Xem chi tiết

Thiết bị dạy học lớp 2 đáp ứng CTGDPT 2018

GIỚI THIỆU THIẾT BỊ DẠY HỌC LỚP 2 THEO CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018   Lấy người học làm trung tâm, Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam tự tin mang đến những sản phẩm chất lượng, gắn kết việc học đi đôi với hành, giữa giáo viên...

Xem chi tiết

Thiết bị dạy học lớp 1 đáp ứng CTGDPT 2018

Tải danh mục Thiết bị dạy học lớp 1  tại đây

Xem chi tiết