Đỗ Đình Hoan (CB),
Toán 1

Trần Mạnh Hưởng,
Tập viết 3 - Tập...

Trần Mạnh Hưởng,
Tập viết 3 - Tập...

Nguyễn Minh Thuyết,
Tiếng Việt 3 - Tập...

Sách tiếng việt 3, tập 1 giúp các...

Nguyễn Minh Thuyết,
Tiếng Việt 3 - Tập...

Sách tiếng việt 3, tập 2 giúp các...

Đỗ Đình Hoan (CB),
Toán 3

Bùi Phương Nga (CB),
Tự nhiên xã hội...

Nguyễn Minh Thuyết (CB),
Tiếng Viêt 4 - Tập...

Nguyễn Minh Thuyết (CB),
Tiếng Việt 4 - Tập...

Đỗ Đình Hoan (CB),
Toán 4

Nguyễn Quốc Toản (CB),
Mĩ thuật 4

Nguyễn Anh Dũng,
Lịch sử và Địa...