Tự sự học - Lý thuyết và ứng dụng

đưa vào giỏ hàng
Cung cấp kiến thức và thông tin cho các bạn, thầy cô, phụ huynh và học sinh

Thích trang

Tác giả: Trần Đình Sử (CB), Giá: 430,000đ

Tự sự học - Lý thuyết và ứng dụng

  • 1 customer review

Tự sự (narrative) là một phạm vi rộng lớn trong hoạt động giao tiếp của con người. Tự sự giúp con người sắp đặt trật tự và suy nghĩ về thế giới xung quanh. 
Tác phẩm này là công trình nghiên cứu và tổng hợp nhiều loại hình tự sự từ truyền thống đến hiện đại, dựa trên nhiều tài liệu tham khảo của các tác giả, nhà khoa học nghiên cứu chuyên sâu của Việt Nam và các nước trên thế giới.
Tác phẩm ra mắt bạn đọc nhân dịp kỉ niệm 60 ngày thành lập Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam.