Từ điển địa danh lịch sử thế giới

đưa vào giỏ hàng
Cung cấp kiến thức và thông tin cho các bạn, thầy cô, phụ huynh và học sinh

Thích trang

Tác giả: Lê Trung Dũng ( Chủ biên ), Giá: 330,000đ

Từ điển địa danh lịch sử thế giới

  • 1 customer review

Trong quá trình Việt Nam mở cửa và hội nhập với thế giới, việc tìm hiểu về lịch sử, văn hóa của các nước trên thế giới là một điều bổ ích và cần thiết. Điều này có thể giúp chúng ta hiểu biết thêm và sâu sắc hơn về các quốc gia, dân tộc trên thế giới nói chung và về các đối tác của mình nói riêng. Một số địa danh được đưa vào sách này nhằm khẳng định Việt Nam là một bộ phận không thể tách rời của thế giới.