Tranh ghép con hải cẩu

đưa vào giỏ hàng
Cung cấp kiến thức và thông tin cho các bạn, thầy cô, phụ huynh và học sinh

Thích trang

Tác giả: , Giá:

Tranh ghép con hải cẩu

  • 1 customer review

Vật liệu bằng gỗ đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Kích thước khoảng 300mm x 200mm x 10mm. Gồm 6 miếng ghép lại hình con hải cẩu. Các miếng gỗ sơn nhiều màu khác nhau.