Tranh ghép bộ số 0 đến bộ số 9 ( mẫu 2)

đưa vào giỏ hàng
Cung cấp kiến thức và thông tin cho các bạn, thầy cô, phụ huynh và học sinh

Thích trang

Tác giả: , Giá:

Tranh ghép bộ số 0 đến bộ số 9 ( mẫu 2)

  • 1 customer review

Vật liệu bằng gỗ đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Kích thước khoảng 300mm x 200mm x 10mm. Gồm 10 miếng ghép tương ứng từ số 0 đến số 9 (số nhỏ). Các miếng gỗ sơn nhiều màu khác nhau.