Cập nhật phần mền thư viện

Bấm vào liên kết sau để tải file

https://drive.google.com/file/d/1jxrjCeBJpKGM1DNY_1GQR4KV9RF9Cbk1/view?usp=sharing

Xem chi tiết

Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1

                                                            Thực hiện nhiệm vụ đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông, bên...

Xem chi tiết

Sách giáo viên môn Tin học - THCS

Bộ sách Tin học dành cho THCS Quyển 1, 2, 3, 4 hiện hành được biên soạn từ năm 2006 (SGK 2006) trên cơ sở bám sát các yêu cầu về chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình môn Tin học trong Chương trình giáo dục phổ thông...

Xem chi tiết