Học đếm vòng đôi

đưa vào giỏ hàng
Cung cấp kiến thức và thông tin cho các bạn, thầy cô, phụ huynh và học sinh

Thích trang

Tác giả: , Giá:

Học đếm vòng đôi

  • 1 customer review

Vật liệu bằng gỗ đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. KT : (290 x 160 x 85)mm gồm 10 (5 loại) cột có đường kính 15mm. Chiều cao mỗi cột lần lượt là : 10mm, 25mm, 40mm, 50mm, 65mm. Có 60 vòng tròn được xếp trên các cột. KT vòng tròn : (F35 x 5)mm. Các miếng gỗ in số và chữ có KT : (50 x 50 x 10)mm, tất cả được in 2 mặt.
- Số từ 1 - 10 và mặt sau in các dấu chấm tương ứng với số lượng
- Các dấu >, <, =, -, + và mặt sau in các chữ lớn hơn, nhỏ hơn, cộng, trừ, bằng và chữ tiếng Anh theo nghĩa tương ứng.