Hãn Nguyên Nguyễn Nhã

Tiến sĩ  Nguyễn Nhã sinh ngày 14/3/1939 tại Ninh Bình. Năm 1966, ông là chủ nhiệm kiêm chủ bút Tập san Sử Địa, Đại học Sư phạm Sài Gòn. Năm1975, xuất bản Tập San Sử Địa số 29, Đặc khảo Hoàng Sa & Trường Sa  và tổ chức triển lãm trưng bày sử liệu minh chứng chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Năm 1993 ông là sáng lập viên Trường Đại học Dân lập Hùng Vương. Đến năm 2003 ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ đề tài “Quá trình xác lập chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa” (Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM)...

Hiện nay ông là Trưởng Đề án Bếp Việt (tiền thân là Viện Nghiên cứu Ẩm thực Việt Nam) và Chủ nhiệm Câu lạc bộ Ca trù & hát thơ Lạc Việt.

Dr. Nguyễn Nhã was born on March 14, 1839 in Ninh Bình. In 1966, he was Chief Executive and Editor-in-Chief of Review of History and Geography (Tập San Sử Địa), Saigon Pedagogy University. In 1975, he published Tập San Sử Địa Number 29 “The Paracels & Spratlys Special Research" and organized historical materials exhibition of Vietnam's sovereignty over Paracels and Spratlys.

In 1993, he was co-founder of Hùng Vương University. In 2003, he defended successfully his doctoral thesis titled "The Process of the Establishment of the Sovereignty of Vietnam over the Paracel and Spratly Islands" (University of Social Sciences and Humanities - HCMC)

Currently, he is the Head of Viet Kitchen Project (formerly Institute for Vietnamese Gastronomic Research) and President of Lạc Việt Ca trù and Poem Singing Club.

Sản phẩm của tác giả Hãn Nguyên Nguyễn Nhã