Gạch xây dựng

đưa vào giỏ hàng
Cung cấp kiến thức và thông tin cho các bạn, thầy cô, phụ huynh và học sinh

Thích trang

Tác giả: , Giá:

Gạch xây dựng

  • 1 customer review

Loại lớn: Bằng gỗ, sơn màu đỏ, bề mặt phẳng, không sắc cạnh, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Gồm 32 viên có KT (140x70x35)mm và 8 viên KT (70x70x35)mm, 2 loại trên đều có xẻ rảnh giữa 4 mặt của viên gạch .

Loại nhỏ: Vật liệu bằng gỗ, sơn màu đỏ, bề mặt phẳng, không sắc cạnh, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn gồm 56 viên có kích thước (80 x 40 x 20)mm và 16 viên có kích thước (40 x 40 x 20)mm