Đồng hồ học đếm 2 mặt

đưa vào giỏ hàng
Cung cấp kiến thức và thông tin cho các bạn, thầy cô, phụ huynh và học sinh

Thích trang

Tác giả: , Giá:

Đồng hồ học đếm 2 mặt

  • 1 customer review

Bằng gỗ, sơn màu, bề mặt phẳng không sắc cạnh, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Gồm : 

- Mặt hông (KT : 15x40-100x320 = 2 cái) ; 

- Thanh trụ (F20x284 = 3 cái), 

- Gỗ gắn đồng hồ (12x25x25 = 1 cái) ; 

- Kim dài (6x25x103); 

- Kim ngắn (6x22x72). 

Mặt đồng hồ bằng ván ép 3mm, trên mặt có sơn các số 1-12. Mặt sau là bàn tính gồm 5 hàng (F8x282) , mỗi hàng có 10 vòng bi dẹp Ø 33mm x 17. KT đồng hồ : (20x300x320)mm.