Đàn T’rưng

đưa vào giỏ hàng
Cung cấp kiến thức và thông tin cho các bạn, thầy cô, phụ huynh và học sinh

Thích trang

Tác giả: , Giá:

Đàn T’rưng

  • 1 customer review

Bằng gỗ đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Gồm 10 thanh gỗ sơn 1 màu, chiều dài thanh lớn nhất 230mm, thanh nhỏ nhất 120mm, các thanh được gắn chắc chắn trên giá và có 2 dùi gỗ.