Cung cấp kiến thức và thông tin cho các bạn, thầy cô, phụ huynh và học sinh

Thích trang

Tác giả: , Giá:

Bowling

  • 1 customer review

Bằng gỗ không sắc cạnh, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Gồm 10 con Ky có chiều cao khoảng 16cm, có đánh số thứ tự từ 1 đến 10, kèm theo 2 bóng bằng gỗ có đường kính  8cm.