Bộ xếp hình xây dựng 51 chi tiết

đưa vào giỏ hàng
Cung cấp kiến thức và thông tin cho các bạn, thầy cô, phụ huynh và học sinh

Thích trang

Tác giả: , Giá:

Bộ xếp hình xây dựng 51 chi tiết

  • 1 customer review

Bằng gỗ đã qua xử lý, sơn màu không độc hại, bề mặt phẳng không sắc cạnh, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. 

Gồm 51 chi tiết: 

- Khối trụ (F35x35 = 8; F35x70 = 2; F35x105 = 2), 

- Khối tam giác đều (40x40x35 = 3), 

- Khối tam giác vuông (35x35x70 = 6), 

- Khối tam giác vuông cân (35x50x50 =  2) 

- Khối chữ nhật (35x35x70 = 4; 17,5x35x105 = 4; 17,5x35x70 = 2), 

- Khối chữ nhật khuyết cầu (35x35x70 =  4), 

- Khối bán nguyệt (D35x35 = 4), 

- Khối bán nguyệt khuyết cầu (D140x35 = 2), 

- Khối chữ X (35x35x35 = 8) 

Tất cả được sắp xếp vào hộp carton