Bộ gỗ ghép chữ số và số lượng Tranh ghép con vịt

đưa vào giỏ hàng
Cung cấp kiến thức và thông tin cho các bạn, thầy cô, phụ huynh và học sinh

Thích trang

Tác giả: , Giá:

Bộ gỗ ghép chữ số và số lượng Tranh ghép con vịt

  • 1 customer review

Vật liệu bằng gỗ đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Kích thước khoảng 300mm x 200mm x 10mm. Gồm 6 miếng ghép lại hình con vịt. Các miếng gỗ sơn nhiều màu khác nhau.